Da Danske Turismekompetencer er støttet af Den Europæiske Socialfond skal deltagende virksomheder og medarbejdere udfylde en række dokumenter.

Gå til siden Sådan deltager du for at læse mere om, hvordan du deltager som virksomhed.

Virksomheden skal udfylde:

Nedenstående dokumenter skal udfyldes, printes, underskrives, scannes og sendes pr. mail til Dansk Kyst- og Naturturisme, inden I kan gøre brug af projektets tilbud.

Som alternativ til et scan af dokumenterne er du velkommen til at tage et billede af de udfyldte og underskrevne dokumenter og sende dem til os.

Virksomhedens ansatte skal udfylde:

Ved deltagelse i et EU-finansieret projekt er det et krav, at det er synligt, hvordan EU-medfinansieringen bruges, og hvilken effekt den har. Læs mere.

Derfor skal hver kursusdeltager aflevere følgende dokumenter i forbindelse med deltagelse:

Dokumenter til udfyldelse vil også blive udleveret på den første kursusdag, hvor de udfyldes i fællesskab og løbende.

Personfølsomme data behandles naturligvis med fuld fortrolighed af Dansk Kyst- og Naturturisme. Læs mere om vores behandling af personfølsomme data.

 

Brug for vejledning til at udfylde papirerne? Se videoen her: