Regionale udviklingsforløb

Regionalt finansierede udviklingsforløb hjælper med strategisk afklaring forud for vækstrettet kompetenceudvikling.

Hvis du har behov for vejledning til at få præciseret din virksomheds vækststrategi og/eller kompetencebehov forud for kompetencetilførsel, vil du blive tilbudt et individuelt udviklingsforløb hos en erhvervskonsulent i dit lokalområde.

Her vil du blandt andet blive vejledt i, hvordan du kan arbejde målrettet med virksomhedens vækststrategi, og hvordan du kan realisere den gennem kompetencetilførsel. Vejledningen kan fx omfatte identifikation af mangler, uskrevne målsætninger, der bør indarbejdes, potentiale- og barrierevurdering, ressourcevurdering herunder kompetencer, kapital, fysiske rammer samt anbefalinger og vejledning om udviklingen af virksomhedens vækststrategi.

Efter endt forløb vil din virksomhed gå videre til den vækstrettede kompetenceudvikling.

For virksomheder i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark

Virksomheder beliggende i Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark tilbydes deltagelse i udviklingsforløbet Turismebranchen – fra potentiale til vækst via kompetencer. Projektet løber indtil udgangen af 2017.

For virksomheder i Region Sjælland

Virksomheder beliggende i Region Sjælland tilbydes deltagelse i udviklingsforløbet Turismebranchens vækstpotentiale og kompetenceløft. Projektet løber til og med maj 2018.

 

Få mere information om de regionale udviklingsforløb ved at kontakte din regionale projektleder.