Danske Turismekompetencer tilbød målrettede kursusforløb og efteruddannelse til danske turismevirksomheder.

Danske Turismekompetencer var et kompetenceprojekt, der havde som mål at tilbyde målrettede kursusforløb og efteruddannelse til danske turismevirksomheder for derved at bidrage til vækst og udvikling i turismen. Projektet var medfinansieret af EU's Socialfond med kr. 11.032.169 og løb i perioden 02.12.2015 – 29.02.2020.

Målgruppen for projektet var SMVer med vækstmål og direkte salg til turister, og projektets geografiske områder var Jylland, Fyn og Bornholm. Undervisningen var gratis, deltagerne betalte via deres tid. Der er gennem perioden gennemført 117 kompetenceforløb, 779 virksomheder har medvirket og i alt 3044 ledere og medarbejdere har været på kursus.

Baggrunden for projektet var den flotte fremgang i dansk turisme, som bragte nye vækstmuligheder, men også skærpede turisterne krav til oplevelser, service, fleksibilitet og digitalisering. Som turismevirksomhed kan det være vanskeligt at finde tid til at tage på væksteventyr, når dagene går med at sikre driften og styre uden om hverdagens udfordringer. Danske Turismekompetencer havde derfor som mål at hjælpe turisterhvervet med at få større del i væksten ved at tilbyde målrettede kompetenceforløb til ledere og medarbejdere i netop det, der kan styrke jeres virksomhed.

Følgende uddannelsespartnere har været tilknyttet projektet og har derved øget deres kendskab til turistbranchen:

UDDANNELSESINSTITUTION
Nordjylland

UCN Act2Learn

Se også tilbud inden for Online efteruddannelse

TechCollege

Aalborg Handelsskole

Se også tilbud inden for online efteruddannelse

EUCNordVest
Midtjylland
Via University College

Erhvervsakademi Aarhus

Se også tilbud inden for online efteruddannelse

Erhvervsakademi MidtVest
VidenDjurs
Aarhus Business College
Syddanmark
HANSENBERG
Udannelsescenter Lillebælt
Erhvervsgymnasiet Grindsted
Tietgen
KoldCollege
Bornholm
Campus Bornholm
Private konsulenter via rammeaftale
BergmanSmit
Primus Motor
Teknologisk Institut
ORANGE Elevator

Derudover har en række øvrige private konsulenter være tilknyttet projektet ifm. konkrete forløb

 

>> Se eksempler på afviklede kurser og efteruddannelsesforløb