Om Danske Turismekompetencer

Danske Turismekompetencer hjælper din virksomhed med at indfri sit vækstpotentiale gennem kompetenceudvikling.

Den mest effektive måde, du kan sikre, at din virksomhed når sit fulde vækstpotentiale og målsætning om en højere omsætning, er ved at tilføre de rette kompetencer.

Danske Turismekompetencer gennemfører skræddersyede efteruddannelsesforløb, der bygger videre på eksisterende kompetencer hos ledere og medarbejdere i din turismevirksomhed med henblik på, at du når dine vækstmålsætninger.

Vækstrettet kompetenceudvikling

Projektet har til formål at udvikle lige præcis de kompetencer, der kan sikre vækst i din virksomhed. Derfor starter vi med at klarlægge, hvilke kompetencer din virksomhed har brug for, for at kunne gøre jeres produkt eller ydelse endnu bedre. Det kan fx være kompetencer inden for:

 • personligt værtskab
 • digitalisering
 • servicedesigns eller
 • værdikædebaseret ledelse.

Dernæst udformes kompetenceudviklingsforløb og uddannelsesprogrammer for de udvalgte medarbejdere og ledere i din virksomhed. Tilrettelæggelse af kompetenceudvikling sker i samarbejde med dig, som virksomhedens leder, og gennemførelse sker med hensyntagen til den daglige drift.

Udgangspunkt i vækststrategi

Da projektet tager udgangspunkt i virksomhedens individuelle vækstpotentiale, er det nødvendigt, at din virksomhed har en vækststrategi eller forretningsplan, hvor virksomhedens planer for vækst og ønsker om efteruddannelse er beskrevet. Det skal sikre, at kompetencetilførslen understøtter de vækstmål, I allerede har sat for virksomheden.

Har du behov for vejledning til at få præciseret virksomhedens vækststrategi eller kompetencebehov, har vi mulighed for at hjælpe dig. Læs mere under Er din vrksomhed klar? eller kontakt din regionale projektleder for at høre mere.

Finansiering og udbytte

Deltagelse kræver ikke betaling i form af kroner og ører – men deltagerens arbejdstid. Hver medarbejder forventes gennemsnitligt at lægge 25 timer ved deltagelse i projektet. Investeringen af arbejdstid skal give din virksomhed et afkast på kort og lang sigt. Det kan være i form af:

 • højere kundetilfredshed
 • mersalg
 • nye markedstilpassede produkter
 • mere effektiv markedsføring eller
 • mere effektiv drift.

Hvem kan deltage?

For at deltage skal din virksomhed blandt andet være SMV og have direkte salg til turister. Du kan læse mere om specifikke krav under Kriterier for deltagelse.

Yderligere information

 

Fakta om projektet

 • Dansk Kyst- og Naturturisme er ansvarlig for projektet og samarbejder med lokale aktører inden for turisme- og erhvervsfremme.
 • Projektet løber til og med 2019.