For at deltage i Danske Turismekompetencer er der en række kriterier, som din virksomhed skal opfylde.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder nedenstående krav, er du altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

1. Virksomheden skal høre til i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark eller Bornholms Regionskommune
Din virksomhed skal have registreret adresse i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark eller Bornholms Regionskommune, da det er disse regioner, der bevilliger midler til projektet.

2. Virksomheden skal være SMV
Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder omfatter virksomheder, som:

 • beskæftiger under 250 personer og
 • har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. Euro (DKK 375 mio.) ELLER
 • en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. Euro (DKK 325 mio.)

Find mere information om EU's SMV-definition.

3. Virksomheden skal være i turismebranchen
Din virksomhed skal sælge varer eller tjenesteydelser direkte til turister.

4. Virksomheden skal have en udviklingsstrategi
Vi vil gerne sikre dig og dine medarbejdere kurser og efteruddannelse, der kan skabe værdi for virksomheden.

Som led i kompetenceudviklingen skal du derfor overveje, hvilken retning du gerne vil udvikle virksomheden i. Har du ikke allerede gjort det, kan dette skema hjælpe dig godt på vej - alternativt kan du kontakte os for vejledning.

5. Virksomheden skal opfylde specifikke krav om ejerskabsforhold
Specifikke forhold omkring virksomhedens ejerskab afgør, om din virksomhed kan godkendes til deltagelse.

Kan deltage:

 • Franchises, hvor den enkelte virksomhed (CVR-nummer) ikke overstiger ovenstående krav
 • Virksomheder, der forpagter et stykke offentligt ejet jord (fx campingpladser)
 • Selvejende institutioner (fx museer), med et kommercielt fokus
 • Foreninger med CVR-nummer og et kommercielt fokus
 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Virksomheder, hvor ejeren ikke udbetaler løn, men overskud (hvis det er eneste indtægtskilde)
 • Deltagerne skal være ansat på hel-/deltid, dvs. at frivillige ikke kan deltage

Kan ikke deltage:

 • Virksomheder, der har et offentligt ejerskab, der overstiger 25 % (medmindre den er offentligt ejet af et universitet, må de eje op til 50 %)
 • Virksomheder, der er del af en kæde, hvor kæden overstiger de krav, der er stillet op i EU's definition af SMV’er.
 • Selvejende institutioner, der ikke har et kommercielt sigte
 • Virksomheder, der ikke sælger direkte til turister (fx konsulentvirksomheder henvendt til turismeerhvervet)