Baggrund

Danske Turismekompetencer vil give turismebranchen et gennemgribende kompetenceløft.

Danske Turismekompetencer er et EU-socialfondsfinansieret projekt, der vil videreudvikle, koordinere og styrke kompetenceudviklingsindsatsen for turismeerhvervet.

Projektet udmærker sig ved at gå på tværs af de tre forretningsområder i dansk turisme; Storbyturisme, Erhvervs- og Mødeturisme og Kyst- og Naturturisme samt uddannelsesudbydere, destinationer og organisationer om det fælles mål at styrke dansk turismes konkurrenceevne.

Der ønskes således gennemført et ambitiøst kompetenceudviklingsforløb, der imødekommer nogle af de væsentligste udfordringer, som dansk turisme står overfor netop nu. Det gælder fx gæsternes oplevelse af manglende sammenhæng mellem kvalitet og pris, innovationsevne og sikring af markedsandele.

Danske Turismekompetencer opkvalificerer både ledere og medarbejdere i de virksomheder, der har vækstplaner og -potentiale, og arbejder for, at flere medarbejdere opnår formelle kompetencer via samarbejde med erhvervs- og brancheorganisationer samt uddannelsessektoren. Det brede samarbejde bag projektet skal resultere i, at kompetenceudvikling målrettet turismeerhvervet bliver en integreret og prioriteret del af uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud fremadrettet.

Projektet har, udover at være et kompetenceudviklingsprojekt med målbare succeskriterier, således også karakter af at være et læringsprojekt i forhold til uddannelsesudvalgenes arbejde samt uddannelsesinstitutionernes opgave med at sammensætte, afprøve og kvalificere, hvilken type uddannelsestilbud turismeerhvervet efterspørger.

Samlet er der tale om et projekt, der vil øge virksomhedernes konkurrenceevne via opkvalificering af eksisterende medarbejdere og på sigt skabe et forbedret rekrutteringsgrundlag blandt nyuddannede, som har kompetencer svarende til arbejdsmarkedets krav.