En ny analyse viser, at hver femte virksomhed i turismeerhvervet har udfordringer med at realisere mål på grund af manglende kompetencer hos de ansatte. Vækstrettet kompetenceudvikling kan være et vigtigt bidrag til at fremme virksomhedernes vækst.

Knap hver femte turismevirksomhed har svært ved at indfri ambitionerne om vækst, fordi deres ansatte mangler de rette kompetencer. Særligt inden for kundebetjening, service og salg er der et forbedringspotentiale. Det viser en ny, landsdækkende analyse, som Dansk Kyst- og Naturturisme har udarbejdet i samarbejde med Jysk Analyse. Analysen er den første af sin slags, hvor man blandt andet har undersøgt turismebranchens behov for kompetenceudvikling i sammenhæng med virksomhedernes vækstplaner og vækstambitioner.

Fakta om analysen

  • Der er i alt gennemført 1.118 interviews af turistvirksomheder med 2-249 ansatte.
  • De interviewede virksomheder er fordelt inden for fire branchegrupper: restaurant, overnatning, rejseservice samt kultur og forlystelser.
  • 46 % af turismevirksomhederne har formulerede forretnings- eller vækstplaner.
  • Læs hele rapporten.

 

Analysen viser, at hele 46 % af virksomhederne har udarbejdet forretnings- eller vækstplaner. Desuden viser den, at virksomheder med en forretningsplan har mere ambitiøse vækstmål end de øvrige virksomheder.

Analysen viser derudover, at virksomhederne i høj grad stræber efter at opnå de nødvendige kompetencer ved at ansætte nye medarbejdere. Samtidig har 45% af de adspurgte virksomheder udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Resultaterne viser et klart behov for kompetenceudvikling af medarbejderne med fokus på vækst og på længere sigt nyuddannede inden for turismebranchen.

Dansk Kyst- og Naturturisme har udarbejdet analysen i forbindelse med ansøgningen om et stort projekt under navnet Danske Turismekompetencer. Det forventes dog, at analysens resultater kan være relevant viden for alle erhvervsfremmeorganisationer, der ønsker at skabe gode vækstvilkår i turismeerhvervet. Projekt Danske Turismekompetencer er det første landsdækkende udviklingstiltag for branchen på tværs af forretningsområder, og det skal blandt andet løfte turisterhvervets kompetencer med fokus på personligt værtsskab, ledelse og salg.

En  ny analyse viser, at virksomheder i turisterhvervet har svært ved at skaffe de rette kompetence - det gælder særligt inden for kundebetjening, service og salg.

En ny analyse viser, at virksomheder i turisterhvervet har svært ved at skaffe de rette kompetence - det gælder særligt inden for kundebetjening, service og salg.

Større gæstetilfredshed med kompetenceudvikling

En virksomhed, der har oplevet succes med kompetenceudvikling, er feriestedet Skallerup Seaside Resort. Her har de i flere år kørt forløb, hvor omdrejningspunktet har været værtsskabsrollen, bedre service og mersalg.

”Forløbene har skabt en særlig Skallerupånd. Vi har fået en samhørighed på stedet, og det skaber en virkelig god stemning, som smitter af på vores gæster. Derudover har vi arbejdet med vores fælles målsætning, og hvordan man udfører den i praksis. Vores gæstetilfredshed er helt klart steget på grund af det, og vores gæster anbefaler stedet i højere grad,” fortæller Mette Green Clausen, salg- og marketingchef hos Skallerup Seaside Resort.

Hun pointerer desuden, at det er vigtigt at gentage processen og investere nogle ressourcer for at pleje den gode kultur. Til gengæld bliver ledelsens arbejde lettere, når der ansættes nye medarbejdere, da de eksisterende medarbejdere bedre kan oplære de nye.