Sammen med erhvervsskolen HANSENBERG vil Dansk Kyst- og Naturturisme opbygge kompetencerne i turismebranchen i Region Syddanmark.

Dansk Kyst- og Naturturisme har netop indgået partneraftale med erhvervsskolen HANSENBERG i projektet 'Danske Turismekompetencer' og er dermed et skridt nærmere målet om vækstrettet kompetenceudvikling i Region Syddanmark. I tæt samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt skal erhvervsskolen bidrage til at afdække virksomhedernes nuværende kompetencer og tilføre dem nye, erhvervsrelevante kvalifikationer.

Sammen med erhvervsskolen HANSENBERG vil Dansk Kyst- og Naturturisme skabe uddannelsestilbud, der kan udvikle kompetencerne hos de syddanske turistvirksomheder. Foto:  Mark Trustrup

Sammen med erhvervsskolen HANSENBERG vil Dansk Kyst- og Naturturisme skabe uddannelsestilbud, der kan udvikle kompetencerne hos de syddanske turistvirksomheder. Foto: Mark Trustrup

”Vi er meget glade for, at vi som erhvervsskole kan være med til at udvikle turismebranchen. Turisterne stiller i dag høje krav til både service, kvalitet og oplevelser, og det skaber nye udfordringer, men også nye muligheder. Med projektet kan vi få afdækket behov og potentialer i turismebranchen og tilrettelægge et varieret og tilpasset uddannelsestilbud, der kan skabe merværdi for branchen,” siger Morten Kaj Hansen, direktør hos HANSENBERG, og fortsætter:

”Det kan for eksempel være, at vi skal arbejde med kultur- eller naturformidling som et ekstra oplevelseslag, der kan udvikle den enkelte forretning. Det skal vi i samarbejde med de deltagende virksomheder afdække.”

Projektet bygger på en landsdækkende undersøgelse, som Dansk Kyst- og Naturturisme gennemførte i 2015. Den viser, at hver femte danske turismevirksomhed efterspørger flere kompetencer hos medarbejderne. Projektet skal dermed bidrage til, at turismebranchen får tilført de nødvendige kompetencer for at kunne nå deres ambitioner om vækst.

Læs mere om Danske Turismekompetencer.