I dialog med uddannelsessektoren og de danske regioner er Dansk Kyst- og Naturturisme ved at udarbejde et landsdækkende kompetenceudviklingsprojekt. Projektet er det første i sin størrelsesorden og skal løfte turisterhvervets kompetencer med fokus på personligt værtsskab, ledelse og salg i hele værdikæden.

Bedre service og kvalitet inden for både kyst- og natur-, storby- samt erhvervs- og mødeturismen i hele Danmark er målsætningerne for et stort nyt kompetenceudviklingsprojekt. Det udarbejdes af Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med uddannelsessektoren.

De nye uddannelsesforløb skal bl.a. fokusere på, hvordan medarbejderne kan bruge deres personlighed i servicen. Foto: Robin Skjoldborg

De nye uddannelsesforløb skal bl.a. fokusere på, hvordan medarbejderne kan bruge deres personlighed i servicen. Foto: Robin Skjoldborg

"Vi bygger videre på nogle af de initiativer og erfaringer, som man har gjort sig i de store nordjyske kompetenceudviklingsprojekter og projekter som Oplevelsernes Academy, Det professionelle turisterhverv og NICE. Det nye er, at det ikke før har været gjort i så stor en skala på tværs af landet og på tværs af de tre forretningsområder. Derfor har vi fra begyndelsen oplevet en stor interesse omkring initiativet – bl.a. fra turismebrancheorganisationerne", siger Jens Hausted, der er direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Strategisk digital markedsføring

Projektet fokuserer på fire hovedindsatsområder; digitalisering, salg og service, personligt værtsskab samt værdikædebaseret ledelse og virksomhedsudvikling. På indsatsområdet digitalisering vil uddannelsesforløbene bl.a. handle om digitale strategier og content marketing i earned, paid and owned media. Indsatsområdet salg og service hænger tæt sammen med digitaliseringen af salgsområdet og fokuserer på at skabe sammenhæng og synergi mellem de mange touchpoints, der er i kunderejsen. Her handler uddannelsesforløbet bl.a. om digitalt salg og den sælgende adfærd under besøget.

"Der sker en øget internationalisering på turismemarkedet, der samtidig bliver mere digitalt. Det stiller store krav til virksomhedernes viden omkring digital tilstedeværelse og tilrettelæggelse af digitale strategier, ligesom der er et stort behov for øget viden om forskellige målgruppers medievaner. De forventninger, som turisten får under salget, skal samtidig blive indfriet under selve turen", uddyber Jens Hausted.

Fakta om projektet

  • Landsdækkende kompetenceudviklingsprojekt for turismeerhvervet

  • Kommer til at fungere i praksis fra 2016

  • Udarbejdes i dialog med regionerne og uddannelsesinstitutionerne

  • Der er afsat midler på omkring 90 mio. kr.. Derudover vil uddannelsessektoren arbejde med at forøge tilgangen til erhvervsuddannelserne

  • Ansøgningsproceduren begynder i august 2015

Medarbejdere skal være personlige værter

Uddannelsesforløbene på indsatsområdet personligt værtsskab omfatter bl.a. om servicedesign, forretnings- og kulturforståelse, storytelling samt sproglige og sociale kompetencer. Det er ifølge Jens Hausted en essentiel del af servicen: 

"Personligt værtskab er en kompetence, hvor medarbejderen både leverer en grundlæggende perfekt udført service, og samtidig evner at bruge virksomhedens/destinationens værdisæt, sin egen personlighed og viden om gæstens forventninger til at give gæsten en ekstraordinær oplevelse. Når det bruges sammen med kompetencer inden for formidling og storytelling samt forretnings- og kulturforståelse, så bliver medarbejderen en overbevisende ambassadør for destinationens tilbud."

Fokus på hele værdikæden

Under indsatsområdet værdikædebaseret ledelse og virksomhedsudvikling vil uddannelsesforløbene have temaer som forretningsudvikling, organisationsudvikling, innovation og produktudvikling, der kædes sammen med viden om værdikæder, målgrupper og markeder. Det er et område, der ifølge Jens Hausted bør vægtes særligt højt: 

"Værdikædebaseret ledelse og virksomhedsudvikling er en afgørende kompetence i målet om at skabe den helhedstænkning og -adfærd, der danner grundlaget for de andre indsatsområder. Indsatsområdet styrker sammenhængskraften og giver et stærkt udgangspunkt for dannelsen af stærke destinationer. Derfor bør området have høj prioritet - både i efteruddannelser og fremtidens videregående turismeuddannelser".