University College Nordjylland, Aalborg Handelsskole og Tech College Aalborg har indgået partneraftaler med Dansk Kyst- og Naturturisme og er derfor klar med kompetenceudvikling af turismebranchen i Region Nordjylland.

I januar blev projektet ’Danske Turismekompetencer’ skudt i gang, og nu har Dansk Kyst- og Naturturisme indgået partneraftaler med University College Nordjylland, Aalborg Handelsskole og Tech College Aalborg. Det betyder, at Region Nordjylland fra andet halvår af 2017 kan tilbyde de nordjyske turismevirksomheder kompetenceforløb via Danske Turismekompetencer. Målet er at hjælpe virksomhederne med at indfri deres vækstpotentiale.

”Vi har valgt at gå ind i projektet, fordi vi gerne vil bidrage til at udvikle og løfte kompetenceniveauet i den hastigt voksende turisme- og oplevelsesbranche i Nordjylland. Med den måde projektet er skruet sammen på, vil det give et markant kompetenceløft til de virksomheder og organisationer, der deltager, fordi de kompetencegivende kurser matches med den enkelte virksomheds behov for at indfri sit vækstpotentiale. Ved at forankre projektet hos de eksisterende aktører i det nordjyske uddannelseslandskab åbner det samtidig døren for en naturlig kontinuitet for efter- og videreuddannelse inden for turisme- og oplevelsesbranchen i Nordjylland,” udtaler Simon Mou Skogberg fra University College Nordjylland.

Projektet bygger på en landsdækkende undersøgelse udarbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme, som viser, at hver femte danske turismevirksomhed efterspørger flere kompetencer hos medarbejderne. University College Nordjylland, Aalborg Handelsskole og Tech College Aalborg skal derfor bidrage til at afdække de nordjyske virksomheders nuværende kompetencer og tilføre nye, erhvervsrelevante kvalifikationer, der skal sikre en hurtigere og mere effektfuld realisering af virksomhedens vækstpotentiale.

Læs mere om Danske Turismekompetencer.