Dansk Kyst- og Naturturisme har ansat to nye medarbejdere til uddannelsesprojektet Danske Turismekompetencer. Jørn Olaf Kristiansen er ny projektleder i Region Syddanmark, og Nina Kirstine Albæk er ny administrativ medarbejder i projektet.

Den 15. september 2017 bød Dansk Kyst- og Naturturisme velkommen til to nye medarbejdere i projektet Danske Turismekompetencer, Jørn Olaf Kristiansen og Nina Kirstine Albæk. Jørn er ansat som projektleder i Region Syddanmark, og Nina Kirstine Albæk er ansat som administrativ medarbejder i projektet.

Begge har de solid erfaring fra uddannelsessektoren, hvilket kommer projektet til gode, når der skal udvikles og afvikles kurser i samarbejde med uddannelsespartnerne i projektet.

Jørn Olaf Kristiansen har mange års erfaring som projektleder og har tidligere været ansat som erhvervs- og turistchef i Nordjylland. Han har arbejdet med kompetenceudvikling hos erhvervsskoler og i arbejdsmarkedssystemet, samt som konsulent og rådgiver for private virksomheder omkring innovation, ledelse og produktudvikling.

Nina Kirstine Albæk har tidligere været uddannelsesleder og pædagogisk konsulent hos Erhvervsakadami Dania i Randers og har siden hen læst fag på cand.merc. i Styring og Ledelse, herunder økonomistyring, produktionsstyring, regnskab og strategi.

Danske Turismekompetencer er et EU-socialfondsfinansieret projekt, der vil videreudvikle, koordinere og styrke kompetenceudviklingsindsatsen for turismeerhvervet. I projektet gennemføres derfor et ambitiøst kompetenceudviklingsforløb, der imødekommer nogle af de udfordringer, som turismeerhvervet står overfor. Det gælder for eksempel gæsternes oplevelse af manglende sammenhæng mellem kvalitet og pris, innovationsevne og sikring af markedsandele.

Læs mere om Danske Turismekompetencer

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Employees_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\MacroPartials\Employees.cshtml:line 22
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

Du kan kontakte Nina på:

Nina - SH.jpg

Nina Kirstine Albæk

Projektleder for Danske Turismekompetencer

nka@kystognaturturisme.dk

+45 6015 8036

Find Nina på LinkedIn