Dansk Kyst- og Naturturisme har netop fået tilsagn fra Erhvervsstyrelsen til det ambitiøse projekt 'Danske Turismekompetencer'. Projektet vil hjælpe de danske turismevirksomheder med at indfri deres vækstpotentialer gennem kompetenceforløb.

Manglende kompetencer kan spænde ben for, at turismevirksomhederne kan realisere deres potentialer for vækst. Derfor vil det ambitiøse projekt 'Danske Turismekompetencer' hjælpe turismevirksomhederne med at opbygge kompetencer hos ledere og medarbejdere, der kan sikre, at de kan indfri deres fulde vækstpotentiale. 

Dansk Kyst- og Naturturisme har netop fået Erhvervsstyrelsens tilsagn til projektet, der allerede er under opstart flere steder i landet.

”Turismevirksomheder over hele landet yder en kæmpe indsats for at nå deres forretningsmål, men hver femte virksomhed har udfordringer med at realisere potentialet. Derfor har vi i samarbejde med de danske regioner skabt et kompetenceløftende projekt, som understøtter de vækstmål, virksomhederne allerede har sat for sig selv,” siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Fakta om Danske Turismekompetencer

 • Dansk Kyst- og Naturturisme er ansvarlig for projektet og samarbejder med lokale aktører inden for turisme- og erhvervsfremme.
 • Projektet løber til og med 2019.
 • Investering af arbejdstid og betalt kompetenceudvikling skal give virksomhederne at afkast på kort og lang sigt.
 • Små- og mellemstore virksomheder inden for turismebranchen, der ønsker at udvikle deres virksomhed, kan deltage i projektet.
 • Projektet er støttet af EU’s Socialfond og regionale erhvervsfremmemidler.
 • Læs mere om projektet

Et tilbud til erhvervet

I gennemsnit forventes den enkelte deltager at skulle investere 25 timer i et kompetenceforløb. Investeringen af arbejdstid og betalt kompetenceudvikling skal give virksomheden et afkast både på kort og lang sigt. Det kan være i form af højere kundetilfredshed, mersalg, nye markedstilpassede produkter, mere effektiv markedsføring eller mere effektiv drift. Alle forhold, der påvirker omsætning, indtjening, investering og beskæftigelse.

Danske Turismekompetence vil hjælpe de danske turismevirksomheder med at indfri deres vækstmål gennem kompetenceforløb. Foto: VisitDenmark

Danske Turismekompetence vil hjælpe de danske turismevirksomheder med at indfri deres vækstmål gennem kompetenceforløb. Foto: VisitDenmark

”Projektet er et skarpt tilbud til erhvervet, hvor deltagelse i projektet ikke kræver betaling i form af kroner og ører, men deltagerens arbejdstid. Helt konkret kan det fx være uddannelsesforløb inden for salg og service, personligt værtskab, digitalisering, forretningsudvikling eller content marketing. Forløbene bliver tilpasset den enkelte virksomheds forretningsplan og kommer dermed til at understøtte de vækstmål, der allerede er sat for virksomheden,” fortæller Pennie F. Henriksen, udviklingskonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme.

'Danske Turismekompetencer' udrulles i to tempi. Lige nu er projektet under opstart i regionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og i Bornholms Regionskommune, ligesom der i Region Sjælland er sat gang i projektforberedende aktiviteter. For Region Hovedstaden og Region Sjælland forventer Dansk Kyst- og Naturturisme at opstarte de mere direkte kompetencetilførende aktiviteter i marts 2017.

 

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du meget velkommen til at kontakte den regionale projektleder.

Region Nordjylland og Region Midtjylland

Rasmus.JPG

Rasmus Birkeholm Jensen

Projektleder i Danske Turismekompetencer

rbj@kystognaturturisme.dk

+45 4236 1483

Find Rasmus på LinkedIn

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Employees_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\MacroPartials\Employees.cshtml:line 22
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\DanskKyst-ogNaturturisme\BaselineUmb\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

Region Sjælland, Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune

Marina - SH - mindre.jpg

Marina Hjørdie

Udviklingskonsulent og projektleder

mhj@kystognaturturisme.dk

+45 2643 6336

Find Marina på LinkedIn