Giv dine gæster en endnu bedre oplevelse og få mere ud af din forretning ved at styrke dine medarbejderes kompetencer inden for service, værtskab og mersalg.

God service og et veloplagt værtskab er afgørende for en god gæsteoplevelse. Derfor er kursusforløb i service, værtskab og mersalg nogle af de mest efterspurgte.

På kurserne har vi blandt andet fokus på servicedesign og koncepter, sammenhængen mellem det fysiske værtskab og det digitale værtskab, en strømlinet gæsteoplevelse på tværs af virksomheden, købssignaler og spørgeteknikker samt professionelt mersalg, der ikke virker anmassende på gæsterne.

Målrettede forløb

Kursusforløbene tilrettelægges efter jeres behov, så de kan skabe mest mulig værdi. Det kan fx være med udgangspunkt i nedenstående inspirationsoplæg, hvor du kan finde forslag til indhold og varighed.

Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Planlagte kurser

Vi har allerede planlagte kurser inden for service, værtskab og mersalg. Kontakt os om mulighederne for at deltage i eksisterende kursusforløb eller tag et kig i kursuskalenderen.