Dansk Kyst- og Naturturisme fortsætter kompetenceudviklingsindsatsen blandt andet via projektet Digital Ledelseskultur og samarbejde med AMU-skolerne. Læs mere og find kontaktoplysninger.