Når din virksomhed er godkendt til projektet

Til virksomheden, der deltager i ”Danske Turismekompetencer”

Tilbuddet om uddannelse via projektet ”Danske Turismekompetencer” støttes af EU’s Socialfond. Det betyder, at din virksomhed skal udfylde og underskrive følgende dokumenter:

Dokumenterne skal udfyldes og sendes til Dansk Kyst- og Naturturisme, inden du kan gøre brug af projektets tilbud. Elektronisk underskrift er gyldigt.

Som alternativ til et scan af dokumenterne er du velkommen til at tage et digitalt billede af de udfyldte dokumenter og sende billederne til os i en mail.

Vedrørende virksomhedens ansatte, der deltager i ”Danske Turismekompetencer”

Ved deltagelse i et EU-finansieret projekt er det desuden et krav, at det er synligt for samfundet, hvordan EU-medfinansieringen bruges, og hvilken effekt den har. Læs mere.

Derfor skal hver kursusdeltager aflevere nedenstående dokumenter i forbindelse med deltagelse i uddannelsesforløbene.

Personfølsomme data behandles naturligvis med fuld fortrolighed af Dansk Kyst- og Naturturisme. Dokumenter til udfyldelse vil også blive udleveret på den første kursusdag, hvor de udfyldes i fællesskab og løbende.

  • Samtykkeerklæring (persondata)
  • Startskema
  • Stopskema
  • Timeskema (uploades senere)
  • Som dokumentation for medfinansiering via timer fremsendes kopi af lønseddel ved udgangen af hver måned. Det sker via e-boks (sikker mail)