Deltagelse i Danske Turismekompetencer

 

Danske Turismekompetencer omfatter Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Bornholms Regionskommune.

Visitation

Ønsker du at deltage, vil din virksomhed blive visiteret til deltagelse hos din regionale projektleder. Her vil projektlederen også vurdere, om din virksomheds behov bedre kan tilgodeses i andre vækstprogrammer i regi af erhvervs- og turismefremmeorganisationer eller via eksisterende uddannelsestilbud.

Her er tre muligheder:

  1. Er din virksomhed er klar til vækstrettet kompetenceudvikling, sender vi dig videre til kompetenceafdækning hos en uddannelseskonsulent.
  2. Har din virksomhed mindre uklarheder i forhold til virksomhedens forretningsplan, vækststrategi eller kompetencebehov, og vil du blive henvist til et af de regionale udviklingsforløb. Efter deltagelse i udviklingsforløbet vil din virksomhed kunne påbegynde vækstrettet kompetenceudvikling.
  3. Hvis din virksomhed ikke på nuværende tidspunkt opfylder de nødvendige krav for deltagelse i vækstrettet kompetenceudvikling eller et af de sideløbende, regionale udviklingsforløb. Får du en forklaring på hvorfor, og hvad du evt. kan gøre for at komme i betragtning til kompetenceudvikling på et senere tidspunkt.

Kontakt din regionale projektleder for at blive visiteret til deltagelse.

Deltagelse i vækstrettet kompetenceudvikling

Som deltager i vækstrettet kompetenceudvikling får du besøg af en uddannelseskonsulent, der i samarbejde med dig og dine medarbejdere udarbejder en kompetencevurdering. Fokus vil være på en hurtigere og mere effektfuld realisering af virksomhedens vækstpotentiale.

For virksomhedens udvalgte medarbejdergrupper planlægger og udformer vi vækstrettede kompetenceforløb og efteruddannelser. Kompetenceforløbene og efteruddannelserne vil have for mål at mobilisere virksomhedens menneskelige ressourcer i en hurtigere og mere effektfuld realisering af din virksomheds vækstpotentiale.

Eksisterende uddannelsestilbud (såsom AMU-kurser) kan udgøre en dele af kompetenceforløbene. Det er dog vigtigt at pointere, at eksisterende tilbud ikke finansieres af projektet.

Ved kompetenceafdækningen identificeres kompetencebehov, som giver virksomhederne i destinationens værdikæde et større vækstpotentiale ved at samarbejde om kompetenceudvikling af medarbejdere på udvalgte områder. Formålet er, at sammensætte grupper/netværk af virksomheder på destinationen, der, både ud fra egen vækststrategi og destinationens turismepotentiale, med fordel vil kunne følge samme kompetenceudviklingsforløb. Typiske områder kan være service- og værtskab, digitalisering og informations- og kommunikationsstrategi.